УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

Договір оферти


ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Інтернет-магазин "ANIRI", розташований на доменному імені aniri.com.ua,
іменоване надалі "Продавець", публікує Публічну оферту про продаж Товару дистанційним способом.

1.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 Публічна оферта (далі - "Оферта") - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу Товару дистанційним способом (далі - "Договір") на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.
1.2 Замовлення Товару на сайті Інтернет-магазину - позиції зазначені Покупцем з асортименту Товару, запропонованого до продажу, при оформленні заявки на придбання Товару на сайті Інтернет-магазину.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Замовлення Покупцем Товару, розміщеного на сайті Інтернет-магазину означає, що Покупець згоден з усіма умовами цієї Оферти.
2.2 Адміністрація сайту Інтернет-магазину має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Покупця.
2.3 Термін дії Оферти не обмежений, якщо інше не зазначено на сайті Інтернет-магазину.
2.4 Продавець надає Покупцеві повну і достовірну інформацію про Товар, включаючи інформацію про основні споживчі властивості Товару.

  1. ЦІНА ТОВАРУ

3.1 Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину.
3.2 Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.
3.3 У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.
3.4 Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

  1. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1 Замовлення Товару здійснюється Покупцем через сервіс сайту Інтернет-магазину.
4.2 При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:
     4.2.1. прізвище, ім'я, Покупця або зазначеної ним особи (одержувача);
     4.2.2. Транспортуню компанію та адресу відділення, за яким слід доставити Товар;
     4.2.3. адресу електронної пошти;
     4.2.4. контактний телефон.
4.3 Найменування, кількість, асортимент, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.
4.4 Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар.
4.5 При оформленні Замовлення покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. цієї Оферти.
4.6 Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Затвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає Оператору необхідну інформацію відповідно до порядку, зазначеному в п. 4.2. цієї Оферти.

3.5 Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.
3.6 Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні замовлення Оператором.
3.7 Зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцем грошових коштів.
3.8 Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі Доставка і оплата.

4.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на сайте Интернет-магазина. После оформления Заказа через Оператора данные о Покупателе регистрируются в базе данных Продавца. Утвердив Заказ выбранного Товара, Покупатель предоставляет Оператору необходимую информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 4.2. настоящей Оферты.
4.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
4.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении Заказа.
4.9. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и Покупателем считается заключенным с момента выдачи Продавцом Покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату Товара .

  1. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЕВІ

5.1 Продавець надає Покупцеві послуги з доставки Товару одним із способів зазначених на сайті Інтернет-магазину.
5.2 Якщо Договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - Договір) укладено з умовою про доставку Товару Покупцеві, Продавець зобов'язаний у встановлений Договором строк доставити Товар у місце, вказане Покупцем.
5.3 Місце доставки Товару Покупець вказує при оформленні Замовлення на придбання Товару.
5.4 Строк доставки Товару Покупцеві складається зі строку обробки замовлення та строку доставки.
5.5 Доставлений Товар передається Покупцеві, а за відсутності Покупця - будь-якій особі, яка пред'явила документ, що підтверджує укладення Договору або оформлення доставки Товару.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ФОП. : ФОП Кречківський Руслан Володимирович

 Місто\Адреса  (Україна,м.Одеса,Малиновський район Старицького 10)

п/р - UA843052990000026042014905970

МФО- 305299

Код - 3093310117

ІПН – UA843052990000026042014905970

 Св. ПДВ  - 10000000729052

тел +380 63 318 85 54

ANIRI

Центр підтримки
Каталог
Доставка і оплата
Повернення та обмін
Контакти

Понеділок з 9:00 до 22:00
Вівторок з 9:00 по 22:00
Середа з 9:00 до 22:00
Четверг з 9:00 по 22:00
П'ятниця з 9:00 до 22:00
Субота з 9:00 по 22:00
Неділя з 9:00 по 22:00 

Наша адреса:
Україна,м.Одеса,Торгова 5,65000