УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІРУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРЕАМБУЛА

Цей Договір (далі – Договір) є обов'язковим для будь-якої особи, яка використовує сайт у мережі Інтернет за адресою:
https://www.aniri.com.ua/ (надалі – Сайт), матеріали, інші ресурси та елементи Сайту (надалі – Користувач).
Адміністрація Сайту залишає за собою право вносити зміни до умов Договору без будь-якого попереднього повідомлення
Користувача. Зміни набирають чинності з моменту опублікування на Сайті.
Користувач Сайту зобов'язаний ознайомитися з Договором та дотримуватись його умов. Відвідування Сайту, використання
його ресурсів, ознайомлення з контентом Сайту означає беззаперечну та безумовну згоду з умовами Договору та
приєднання до нього відповідно до умов ст. 634 Цивільного кодексу України.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Адміністрація Сайту включає Фізичну особу підприємець Кречківський Руслан Володимирович, ЄДРПОУ 3093310117 власника
доменного імені, редакцію Сайту, призначену власником.

2. Контент включає текст, фотографії, аудіо-, відеоматеріали, інформацію про місцезнаходження та будь-які інші види
інформації або комунікації.
3. Користувачем Сайту є дієздатна фізична або юридична особа з урахуванням особливостей, передбачених Цивільним
кодексом України.
4. Адміністрація Сайту визначає умови Договору та має право вимагати виконання таких умов Користувачем.
5. Незнання умов Договору не звільняє Користувача від обов'язку дотримання цих умов. Користувач зобов'язується стежити
за актуальною версією Договору та редакцією Договору в момент використання Сайту та його елементів.
6. Адміністрація Сайту має право в будь-який час змінювати структуру Сайту, додавати, змінювати та/або видаляти будь-які
елементи та контент Сайту, у тому числі той, який доданий, змінений та/або видалений Користувачем. Інформація, що
відображається на Сайті, є динамічною: може бути оновлена, змінена та доповнена Адміністрацією будь-якої миті часу без
попереднього повідомлення Користувача.
7. Адміністрація Сайту має право заборонити та/або обмежити доступ Користувача до Сайту, у тому числі видалити Сайт,
заблокувати Користувача та/або його обліковий запис.
8. Адміністрація Сайту докладає всіх зусиль для забезпечення належної роботи Сайту. Водночас Адміністрація не несе
відповідальності за повну або часткову втрату контенту Сайту, а також за недостатню якість та/або швидкість перегляду
такого контенту, завантаження матеріалів Сайту.
9. Адміністрація Сайту не надає довідок та консультацій.
10. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані електронним пристроям Користувача, будь-
якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликані або пов'язані з використанням Сайту.
11. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які прямі та/або непрямі збитки,
втрачену вигоду або втрачені дані, шкоду, завдану честі, ділову репутацію внаслідок використання Сайту або через
відсутність можливості використовувати Сайт.
12. За винятком прав та обов'язків, прямо зазначених у тексті цих Умов, Адміністрація Сайту не надає жодних інших прямих
або передбачуваних гарантій, послуг та прав та прямо відмовляється від будь-яких гарантій, послуг та прав, які, на думку
Користувача, йому надаються або мають бути надані.

КОНТЕНТ. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ
1. Адміністрація Сайту повідомляє, що через Сайт можна отримати доступ до інших ресурсів у мережі Інтернет.
Адміністрація не несе відповідальності за доступність цих ресурсів, їх контент та за будь-які наслідки, пов'язані з
відвідуванням таких ресурсів.
2. Усі права на будь-які матеріали, опубліковані на сайті, захищені відповідно до законодавства про захист інтелектуальної
власності.
3. Адміністратор не несе відповідальності за зміст контенту, опублікованого Користувачем та/або третіми особами, а також
за наслідки його публікації та використання. Думка авторів статей, коментарів, блогів, публікацій та іншого матеріалу,
розміщеного на Сайті, може не співпадати з думкою та позицією Адміністрації Сайту.
4. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за збитки, зазнані внаслідок використання та/або невикористання його
контенту.
5. Адміністрація Сайту дозволяє Користувачеві переглядати та завантажувати матеріали Сайту виключно для особистого
некомерційного використання за умови збереження всієї інформації про авторське право та інших відомостей про
інтелектуальну власність, що містяться у вихідних матеріалах та/або їх копіях.
6. Користувачі Сайту мають право використовувати контент, розміщений на Сайті як Адміністрацією, так і іншими
Користувачами лише з посиланням на Сайт.
7. Користувач не має права змінювати матеріали Сайту, розповсюджувати та демонструвати їх у будь-якому вигляді та/або
використовувати іншим чином для комерційних цілей. Будь-яке використання матеріалів Сайту на інших сайтах без
отримання попередньої згоди Адміністрації Сайту заборонено.
8. Всі найменування, права власності та права інтелектуальної власності на Сайті, включаючи, але не обмежуючись цим,
будь-які назви, програмне забезпечення, бази даних, будь-який текст, фотографічні зображення, графіка, відгуки, рейтинги,
а також будь-які дані у візуальній, аудіо - або аудіовізуальної, або іншої форми, теми, ілюстративний матеріал, предмети, і
будь-яка документація, що відноситься до цього, є власністю Адміністрації Сайту, за винятком Контенту Користувачів та/або
третіх осіб.
9. Забороняється копіювати, відтворювати, розповсюджувати, перекладати іншими мовами будь-який компонент Сайту,
здійснювати розтин технології, вилучати вихідний код, модифікувати, розбирати, декомпілювати або створювати похідні
об'єкти, засновані на Сайті, включати будь-який із матеріалів Сайту в основу своїх розробок. Заборонено модифікувати,
продавати, розповсюджувати матеріал Сайту повністю або вроздріб.
11. Контент Сайту не може бути використаний третіми особами для публічного перегляду.
12. Адміністрація Сайту залишає за собою право на захист своїх майнових та немайнових прав та інтересів у спосіб,
передбачений законодавством України, зокрема, але не виключно, статтею 16 Цивільного кодексу України.
13. Контент, що міститься на Сайті, не є офертою. Користувач після ознайомлення з розміщеним на сайті контентом має
право зробити оферту Адміністрації Сайту шляхом заповнення форми Замовлення та/або здійснити замовлення через Колл
Центр сайту. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Адміністрації Сайту для придбання
Користувачем товару на умовах, зазначених у відповідному контенті.
14. Оферта вважається прийнятою Адміністрацією Сайту, якщо Продавець здійснив дії, що свідчать про прийняття оферти
Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, розпочав надання послуг відповідно до умов, передбачених офертою
Користувача, надав рахунок на оплату замовлених товарів.
15. Адміністрація Сайту має право запропонувати реалізувати товар на інших умовах після отримання оферти Користувача.
У такому разі ця пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Користувачем. Ухваленням зустрічної
оферти вважається фактичне отримання Користувачем товару на умовах, передбачених зустрічною офертою. Продавець
має право відкликати зустрічну оферту до моменту отримання товару Користувачем.
16. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за дії Перевізника, у тому числі за терміни перевезення компанією
перевізником, а також за збереження доставки.
17. Користувач відповідає за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У випадку, якщо некоректна, неточна
та/або неправильна вказівка ​даних у Замовленні призвела до додаткових витрат Адміністрації, всі пов'язані з цим збитки та
витрати покладаються на Користувача.

ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС КОРИСТУВАЧА

1. Перед використанням Сайту Користувач має право створити обліковий запис. Під час створення облікового запису
Користувач надає інформацію про себе.
2. Надання особистої інформації під час створення облікового запису свідчить про добровільну згоду на обробку
персональних даних, що обробляється автоматизованими або неавтоматизованими способами. Метою обробки
персональних даних є необхідність забезпечення прав та обов'язків Користувача, Адміністрації Сайту та третіх осіб. Обсяг
та цілі обробки та використання персональної інформації визначаються у Політиці конфіденційності, опублікованій на Сайті
та обов'язковою до ознайомлення та виконання Адміністрацією та Користувачем, оскільки є невід'ємною частиною цього
Договору.
3. Створюючи обліковий запис, Користувач зобов'язаний повідомити достовірну, повну та актуальну інформацію про себе,
що дозволяє його ідентифікувати серед інших Користувачів. Якщо після реєстрації ця інформація зміниться, Користувач
зобов'язаний внести відповідні зміни не пізніше, ніж протягом 5 робочих днів.
4. Користувач зобов'язаний створити пароль для доступу до облікового запису та має право на його зміну. При цьому
Користувач зобов'язаний самостійно забезпечувати нерозголошення та збереження свого пароля і, відповідно, відповідає
за всі ризики та збитки, пов'язані з розголошенням та втратою пароля.
5. Користувач несе відповідальність за будь-які дії, здійснені під його обліковим записом. За наявності інформації про
несанкціоноване використання облікового запису Користувач зобов'язаний негайно повідомити Адміністрацію Сайту.
6. Адміністрація Сайту має право будь-якої миті без повідомлення та без повідомлення причин Користувачеві видалити його
обліковий запис.
ЗАБОРОНЕНІ ДІЇ

Користувачеві заборонено такі дії:
1. Заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади; заклики до зміни
адміністративних кордонів чи державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України;
заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян;
заклики до агресії або розв'язання військового конфлікту.
2. Прямі і непрямі образи будь-кого, зокрема політиків, чиновників, журналістів, користувачів ресурсу, у тому числі щодо
національної, етнічної, расової чи релігійної приналежності, а також шовіністичні висловлювання.
3. Нецензурні висловлювання, висловлювання порнографічного, еротичного чи сексуального характеру.
4. Будь-яка образлива поведінка стосовно авторів статей та всіх учасників ресурсу.
5. Висловлювання, метою яких є навмисне провокування різкої реакції інших учасників ресурсу.
6. Реклама, комерційні повідомлення, за винятком випадків укладання відповідного договору з Адміністрацією Сайту.
7. Повідомлення, які не мають інформаційного навантаження та не стосуються тематики ресурсу.
8. Будь-які повідомлення та інші дії, які заборонені законодавством України.
9. Флуд (множинне повторення текстових заготовок), розміщення, відправка, або масове розсилання не дозволеної
спеціальним чином рекламної інформації, спаму (у тому числі пошукового), списків чужих адрес електронної пошти, схем
«пірамід», багаторівневого (мережевого) маркетингу ( MLM), систем інтернет-заробітку та e-mail бізнесу тощо.
10. Написання підроблених та/або наклепницьких відгуків.
11. Порушення прав Адміністрації та третіх осіб, включаючи будь-яке порушення конфіденційності, авторського права,
торгової марки, патенту, ноу-хау, торговельного секрету або будь-якого іншого права інтелектуальної власності.
12. Збирання та зберігання персональних даних інших осіб, надання або передача конфіденційної інформації.
13. Зміна, адаптація, відтворення, розповсюдження, переклад, створення похідних, публічна демонстрація, продаж або
будь-яке інше використання Сайту та його контенту, за винятком особистого контенту Користувача, який належить йому.
14. Використання роботів, павуків, програм пошуку/зчитування або інших автоматичних пристроїв, процесів, засобів для
доступу, вилучення, індексації будь-якої частини Сайту або його контенту.
15. Вилучення або індексування будь-якої частини Сайту з метою побудови та розповсюдження пошукової бази відгуків.
16. Здійснення будь-яких дій, які можуть призвести до надмірного та непропорційно великого навантаження на технологічну
частину Сайту, або призвести до надмірного трафіку сайту.
17. Спроба увійти на сайт не авторизованим способом, використовуючи злом, підбір паролів, заміну облікових записів
користувача та інше.
18. Використання Сайту з метою поширення вірусів, хробаків, комп'ютерних кодів, файлів або програм, призначених для
порушення, знищення чи обмеження функціональності тощо.
19. Використання будь-якого обладнання, програмного забезпечення або іншого способу з метою шкодити нормальній
роботі Сайту або іншим чином намагатися перервати роботу Сайту PAP.
20. Використання Сайту з метою злому іншої комп'ютерної мережі, системи безпеки іншого ресурсу або завдавати подібної
шкоди самому Сайту.
21. Видалення, обхід, відключення, пошкодження або інші способи вторгнення в структуру, пов'язану з безпекою сайту,
функції, які запобігають або обмежують використання або копіювання вмісту сайту.
22. Створення кількох облікових записів від імені однієї особи
23. Надання недостовірної інформації під час створення облікового запису.
24. Користувач зобов'язаний своєчасно проінформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до особистої
сторінки Користувача третіми особами. Для інформування користувач повинен звернутися до Служби підтримки за
координатами, вказаними на Сайті.

ОБМІН І ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

1. Покупець має право на повернення Продавцю товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою,
габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець
має право повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, крім дня купівлі. Повернення товару
належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості,
упаковка, пломба, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару.
2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту
отримання такого Товару Продавцем за дотримання вимог, передбачених п 1.
3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця після подання Покупцем
відповідної заявки на Сайті Продавця (в особистому кабінеті Покупця) з обов'язковою вказівкою IBAN банківського рахунку
(29 символів) та ІПН коду Покупця (РНОКПП)
4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцю не
відшкодовується.
5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, у порядку та у
строки, встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцю вимоги, передбачені Законом України «Про
захист прав споживачів». При пред'явленні вимог про безоплатне усунення недоліків термін їх усунення обчислюється з
дати отримання Товару Продавцем у своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.
6. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем при наданні
Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, що
виникли після його передачі Покупцю внаслідок порушення Покупцем правил використання або зберігання Товару, дій
третіх осіб або непереборної сили.
7. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально визначені властивості, якщо
зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав (у т.ч. за бажанням Покупця не
стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд), комплектація та ін.). Підтвердженням того, що товар має
індивідуально певні властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, зазначених в інтернет-магазині.
8. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, провадиться за адресою, зазначеною у бланку
повернення, що поставляється разом із товаром
9. Якщо замовлення зі статусом післяплати не було отримано клієнтом 2 рази поспіль, протягом одного місяця з суб'єктивної
причини, для клієнта закривається можливість оформлення замовлень зі статусом післяплати.

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

1. У разі виявлення порушень умов Договору іншими Користувачами, несанкціонованого використання контенту Сайту,
Користувач має право повідомити про це Адміністрацію Сайту.
2. Направляючи Адміністрації Сайту будь-які ідеї, пропозиції, документи або відгуки, Користувач погоджується з тим, що ці
матеріали не містять жодної конфіденційної інформації або особистої інформації третіх осіб, і Адміністрація не несе жодної
відповідальності щодо конфіденційності, явної чи умовної при зворотному зв'язку.
3. Користувач підтверджує своє розуміння того, що Адміністрація Сайту може мати в розробці ідентичні та/або аналогічні
пропозиції, ідеї, відгуки, і тому Користувач не має права претендувати на будь-яке відшкодування матеріальної чи
моральної шкоди, пов'язаної з цим.

ФОРС-МАЖОР

1. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вважаються будь-які повстання, заколоти, війни,
страйки чи інші колективні трудові суперечки, пожежа, повені чи інші стихійні лиха, і навіть інші обставини, які неможливо
передбачити і які не можна вплинути.
2. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке
невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

ІНШІ УМОВИ

1. Користувач погоджується з тим, що після проходження процедури реєстрації на Сайті, Адміністрація Сайту надсилатиме
на електронну адресу Користувача листи та/або повідомлення, у тому числі рекламного характеру. Водночас Сайт
зобов'язується не передавати електронну адресу, а також будь-які інші відомості про Користувачів третім особам.
Користувач має право відмовитися від такого розсилання самостійно.
2. Вказуючи номер мобільного телефону, Користувач автоматично погоджується отримувати SMS-повідомлення від Сайту,
зокрема рекламного характеру. У разі виникнення наміру зупинити розсилку такого роду, Користувач повинен звернутися до
технічної підтримки Сайту.
3. Користувач ознайомлений та погоджується з умовами цієї угоди.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПРЕАМБУЛА

Адміністрація Сайту прагне дотримуватися конфіденційності та недоторканності персональних даних та іншої інформації,
яку ми отримуємо від Користувачів Сайту. У зв'язку з цим кожен Користувач незалежно від того, чи має він зареєстрований
обліковий запис на Сайті, зобов'язаний ознайомитися з цією Політикою.
Ця Політика конфіденційності визначає обсяг та цілі обробки та використання персональної інформації, яку надає
Користувач при створенні облікового запису на Сайті.
Створюючи обліковий запис на Сайті, Користувач повністю та беззастережно приймає всі умови Політики, а також відповідно
до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних», надає дозвіл на обробку її персональних даних відповідно до
мети, сформульованої цією Політикою та Договором приєднання. Надання особистої інформації під час створення
облікового запису свідчить про добровільну згоду на обробку персональних даних, що обробляється автоматизованими чи
неавтоматизованими способами. Метою обробки персональних даних є необхідність забезпечення прав та обов'язків
Користувача, Адміністрації Сайту та третіх осіб.
Користувач гарантує повноту, актуальність, точність та достовірність наданих персональних даних та те, що персональні
дані належать Користувачеві, а також зобов'язується оновлювати персональні дані в міру їх зміни.
У разі пред'явлення третіми особами будь-яких претензій Адміністрації Сайту, пов'язаних з обробкою та використанням
персональних даних Користувача, такий Користувач зобов'язується своїми силами та власним коштом врегулювати
зазначені претензії з третіми особами.
Адміністрація Сайту має право відмовити Користувачеві в реєстрації облікового запису без пояснення причин відмови. При
цьому персональні дані користувача видаляються.

ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1. Адміністрація Сайту збирає та зберігає інформацію про Користувача у процесі використання Сайту. Адміністрація Сайту
вживає всіх необхідних заходів, щоб належним чином забезпечити зберігання та використання конфіденційної інформації.
Збір інформації відбувається автоматично під час відвідування та використання Сайту.
2. Збір персональних даних здійснюється на основі статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» та частини 1,
статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань» (Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими та загальнодоступними (крім
реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних).
3. Інформація, яку збирає Адміністрація Сайту:
3.1. Інформація, що міститься в обліковому записі Користувача – створюючи обліковий запис на Сайті, Користувач вказує
своє ім'я, прізвище, e-mail адресу, адресу та іншу інформацію, яка має відношення до облікового запису, таку як дата
народження, стать та ін. змінювати свої дані у власному кабінеті.
Якщо Користувач є суб'єктом господарювання, він надає відповідний документ, що підтверджує наявність повноважень діяти
від імені суб'єкта господарювання або особу власника.
У разі виявлення Користувачем повного або часткового використання його даних, у тому числі дублювання облікового
запису, Користувач зобов'язаний повідомити про це Адміністрацію Сайту.
3.2. Інформація про активність Користувача– Адміністрація Сайту збирає дані про використання Сайту, перегляд сторінок
Користувачем, дату, час відвідувань, про комп'ютер або мобільний пристрій, через який Користувач заходить на Сайт, при
цьому збираються дані про тип браузера, мову, IP-адресу, оператора, провайдера , ідентифікатор пристрою,
місцезнаходження та перехресні посилання. Користувач може вимкнути частину інформації, що передається, через
налаштування використовуваного браузера або пристрою.

COOKIES

1. Адміністрація Сайту може використовувати cookies, веб-маяки, пікселі, локальне сховище браузера, який
використовується Користувачем, скрипти, ідентифікатори або подібні технології, також cookies використовується в
електронних листах, з метою надання низки послуг.
2. Адміністрація Сайту використовує cookies в таких цілях:
Уподобання, послуги. Контроль роботи Сайту у належному стані.
Безпека. Запобігання незаконному використанню даних та дотримання законних вимог. Наприклад, використання cookies
дозволяє визначити, хто виконав вхід на Сайт.
Повідомлення. Наприклад, використання Cookies дозволяє не показувати сповіщення про те, що Користувач пройшов
процес авторизації, якщо Користувач вже його бачив.
Реклама. Відображення реклами, яка стосується Користувача та його запитів.
Аналітика. Допомагають проаналізувати Адміністрації Сайту, як відвідувачі використовують Сайт з метою його покращення
та модернізації.
3. Керування Cookies. Користувач може відключити використання cookie через пристрій або браузер, що використовуються,
але при цьому погоджується, що це вплине на подальше використання Сайту.

КОНТРОЛЬ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА

1.Інші Користувачі та треті особи можуть ідентифікувати Користувача або асоціювати з обліковим записом Користувача,
якщо Користувач включить персональні дані до публічної частини. Користувач може зменшити ймовірність персональної
ідентифікації, використовуючи псевдонім чи анонімність, але погоджується з тим, що це спричинить зменшення довіри до
публікацій Користувача на Сайті.

ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ І ВИДАЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ

1. Користувач має право видалити обліковий запис шляхом надсилання відповідного запиту. Адміністрація Сайту після
отримання такого запиту видаляє публічні повідомлення Користувача, але може зберігати інформацію Користувача
відповідно до Політики конфіденційності. Зокрема персональні дані Користувача можуть бути використані для
розслідування, запобігання або визначення випадків порушення чинних правил.
2. Користувач погоджується, що видалення облікового запису не тягне за собою видалення рейтингів, відгуків та іншої
інформації, пов'язаної з активністю інших користувачів та третіх осіб.
3. Для видалення своїх персональних даних зв'яжіться з менеджерами call-центру: повідомте email та телефон, які
прив’язані до Вашого акаунту. Протягом п’яти робочих днів Ваш акаунт буде видалено.

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ТРЕТІ ОСОБИ

1. Обробка персональної інформації здійснюється без обмеження строку будь-яким законним способом, у тому числі в
інформаційних системах з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
2. Обробка персональних даних здійснюється відкрито та прозоро з використанням засобів та у спосіб, що відповідають
цілям такої обробки.
3. Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків,
визначених законодавством, і лише з метою національної безпеки, економічного благополуччя та прав людини.
4. Якщо обробка персональних даних є необхідною для захисту життєво важливих інтересів суб'єкта персональних даних,
обробляти персональні дані без його згоди можна до моменту, коли отримання згоди стане можливим.
5. Персональні дані обробляються у формі, яка допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, не довше, ніж
це необхідно для законних цілей, у яких вони збиралися або далі оброблялися.
6. Користувач надає згоду на те, що його дані можуть бути передані третім особам виключно з метою надання доступу до
Сайту.
7. Користувач надає згоду на транскордонну передачу даних.
8. Адміністрація Сайту залишає за собою право на дозвіл використання cookies Користувача третім особам, які уклали з
Адміністрацією Сайту відповідні угоди з метою покращення відображення реклами
9. Персональні дані можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та у
порядку, встановленому законодавством України.
10. Користувач дає згоду на збір, розповсюдження, видалення або знищення, блокування, зміну персональних даних
відповідно до їх обробки та використання.
11. Використання email-адрес клієнтів.
Ми зберігаємо email-адреси наших клієнтів з метою:
11.1. Зв'язку та сповіщення: для надсилання інформації, пов'язаної з обліковими записами, замовленнями, оплатами, а
також для повідомлення про зміни в наших послугах.
11.2. Маркетингових цілей: для надсилання інформації про акції, розпродажі, новини та спеціальні пропозиції, які можуть
бути корисними нашим клієнтам.
11.3. Аналітики та вдосконалення послуг: для аналізу взаємодії користувачів із нашими послугами та платформою. Це
дозволяє розробляти стратегії для поліпшення якості обслуговування клієнтів.
11.4. Відновлення облікових записів: в разі втрати доступу до облікового запису або забуття пароля email-адреса
використовується для процедури відновлення облікових даних та забезпечення безпеки доступу.
Таким чином ми забезпечуємо кращий сервіс та комунікацію з нашими клієнтами, враховуючи їхні потреби та надаючи
необхідну інформацію.

БЕЗПЕКА

1. Адміністрація Сайту всіма доступними засобами зводить до мінімуму ризик несанкціонованого доступу до конфіденційної
інформації та ризик її неналежного використання.
2. Користувач усвідомлює, що жоден метод передачі даних через Інтернет чи голосовий зв'язок, або інший метод не
гарантує 100% безпеку, і у зв'язку з цим відмовляється від претензій до Адміністрації Сайту у разі отримання доступу
третіми особами до конфіденційної інформації.

ЗМІНИ ТА ДОДАТКИ В ПОЛІТИКУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Адміністрація сайту має право час від часу змінювати або доповнювати Політику конфіденційності. У разі зміни Політики
Конфіденційності, Адміністрація надсилає відповідне повідомлення через e-mail або повідомлення на сайті про нову
Політику Конфіденційності до набуття нею чинності. Подальше використання Сайту після набрання чинності новою
Політикою Конфіденційності означитиме згоду Користувача та розуміння нової Політики Конфіденційності.


Центр підтримки

Контакти

Про компанію


© 2019-2024 ANIRI
Публічна оферта

ANIRI

Центр підтримки
Каталог
Доставка і оплата
Повернення та обмін
Контакти

Понеділок з 9:00 до 22:00
Вівторок з 9:00 по 22:00
Середа з 9:00 до 22:00
Четверг з 9:00 по 22:00
П'ятниця з 9:00 до 22:00
Субота з 9:00 по 22:00
Неділя з 9:00 по 22:00 

Наша адреса:
Україна,м.Одеса,Торгова 5,65000